Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

Ob-4222/07 , Stran 1180
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, 131/06) in 30. člena Statuta Občine Cirkulane, župan Občine Cirkulane objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: svetovalec za upravno poslovanje. Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I, v prostorih Občinske uprave Občine Cirkulane, Cirkulane 40 A, 2282 Cirkulane. Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in trimesečnim poskusnim delom. Opis dela: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje uradnega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna dosežena delovna doba, – izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Cirkulane pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Iz omenjenega državnega izpita iz javne uprave je izvzet strokovni izpit iz upravnega postopka, katerega mora imeti kandidat, ob prijavi na razpis, že opravljenega. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke. Na predlog natečajne komisije bo kandidata za delovno mesto svetovalca/ko za upravno poslovanje izbral župan Občine Cirkulane. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Cirkulane, Cirkulane 40A, 2282 Cirkulane, z oznako »javni natečaj – svetovalec za upravno poslovanje«. Informacije dobite na tel. 02/795-34-22 ali GSM: 031/310-763, Janez Jurgec. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo natečaja.

AAA Zlata odličnost