Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

SV 174/07 Ob-4248/07 , Stran 1015
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 174/07 z dne 9. 2. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 124, v skupni izmeri 54,63 m2, v XII. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Cesta zmage 92, zgrajenega na parceli številka 2405 katastrska občina Tabor; last zastaviteljice Alojzije Humek, rojene 29. 3. 1933, stanujoče Cesta zmage 92, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 10. 1993, sklenjene med njo kot kupcem in med Republiko Slovenijo kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka: 5860580, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Anice Petovar, rojene 6. 3. 1959, stanujoče Cesta zmage 92, 2000 Maribor, v višini 54.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 10. 2. 2032 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti