Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

SV 170/07 Ob-4243/07 , Stran 1015
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 170/07 z dne 7. 2. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 4, v izmeri 115,88 m2, v I. nadstropju stavbe na naslovu Gregorčičeva ulica 18, 2000 Maribor, zgrajene na parcelah številka 1387 in 1388 katastrska občina Maribor-Grad, last kreditojemalke in dolžnice – zastaviteljice Darke Bajec Ovčar, rojene 17. 1. 1958, stanujoče Gregorčičeva ulica 18, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe številka 699/94 z dne 9. 2. 1995, sklenjene med njo kot kupcem in med Stanovanjskim skladom Občine Maribor kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem Bahnhofstrasse 2, 8430 Leibnitz, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870777, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Darke Bajec Ovčar, rojene 17. 1. 1958 in do dolžnika Jožefa Ovčarja, rojenega 23. 2. 1956 – oba stanujoča Gregorčičeva ulica 18, 2000 Maribor, v višini 17.500 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 5. 2. 2015 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti