Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3938/07 , Stran 1014
ki bo dne 19. 2. 2007 ob 15. uri v konferenčni dvorani v Centru Evropa, na Dalmatinovi 4, v Ljubljani. Dnevni red: 1. točka: Otvoritev ustanovne skupščine. 2. točka: Ustanovitev Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije in sprejem Statuta Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. 3. točka: Določitev poslovnega naslova Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. 4. točka: Izvolitev predsednika skupščine Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. 5. točka: Izvolitev članov Upravnega odbora Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. 6. točka: Izvolitev članov Nadzornega odbora Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. 7. točka: Sprejem programa dela in Finančnega načrta. 8. točka: Določitev višine članarine. 9. točka: Razno. Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je v skladu z ZGZ in predlogom Statuta lahko član zbornice, in sicer gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki na trgu samostojno in pretežno opravljajo dejavnost s področja stroke odnosov z javnostmi in ki s pristopno izjavo ter dokazili o izpolnjevanju pogojev vstopijo v ZOJS. Člani ZOJS so lahko tudi iz drugih gospodarskih panog. Ustanovne skupščine se lahko udeležijo tudi zakoniti zastopniki in pooblaščenci v prejšnjem odstavku navedenih oseb. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije. Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki bodo vsaj do vključno 12. ure na dan ustanovne skupščine, t.j. 19. 2. 2007 pisno prijavili svojo udeležbo na naslov pooblaščenke sklicatelja odvetnice Nine Zidar Klemenčič iz odvetniške pisarne Zidar&Klemenčič, Ozka ulica 3, 3000 Celje. Popolno gradivo za ustanovno skupščino je bodočim članom Zbornice za odnose z javnostmi Slovenije na vpogled na sedežu pooblaščenke sklicatelja odvetnice Nine Zidar Klemenčič iz odvetniške pisarne Zidar&Klemenčič, Ozka ulica 3, 3000 Celje. Vsak delavnik od 12. 2. 2007 do vključno 19. 2. 2007 od 9. ure do 12. ure. Dodatne informacije na tel. 03/49-087-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti