Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Su 010603/2007 Ob-4230/07 , Stran 1007
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas strokovni sodelavec (eno delovno mesto). Delovno mesto strokovni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, izbrani kandidat bodo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav, – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetni diplomirani pravnik, – dve leti delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – poznavanje dela z računalnikom. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU): – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo o znanju uradnega jezika, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena Zakona o upravne postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Grosupljem. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto strokovnega sodelavca`` na naslov: Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, Urad predsednika-, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/788-83-13.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti