Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3937/07 , Stran 1003
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest 1. Svetovalec v Referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba; kmetijske, ekonomske ali družboslovne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv na področju neposrednih plačil v kmetijstvu; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja neposrednih plačil; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na področju neposrednih plačil; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Delovne naloge se po vsebini nanašajo na izvajanje ukrepov iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu – ukrepi iz naslova neposrednih plačil na površino. Pri prijavi se sklicujte na št. 1100-4/2007. 2. Svetovalec v Referatu za neposredna plačila – živali, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba; kmetijske, ekonomske ali družboslovne smeri; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv na področju neposrednih plačil v kmetijstvu; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja neposrednih plačil; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na področju neposrednih plačil; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Delovne naloge se po vsebini nanašajo na izvajanje ukrepov iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu – ukrepi iz naslova neposrednih plačil na živali. Pri prijavi se sklicujte na št. 1100-3/2007. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Kandidati, ki ne bodo imeli opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka ne bodo uvrščeni v izbirni postopek. Prijava za obe delovni mesti mora vsebovati: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobitev podatkov iz zgornje – 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in veščin kandidata. Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu svetovalec opravljala v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana. Formalno nepopolne vloge se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana z označbo »javni natečaj številka 1100-3/2007 oziroma številka 1100-4/2007«, ali na elektronski naslov dunja.pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar Podgoršek, tel. 01/478-92-62.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti