Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 033-0001/06-026/10 Ob-3877/07 , Stran 1001
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2) in 49. členom Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) župan Občine Preddvor objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višjega referenta za gospodarske javne službe. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji referent III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji referent III. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba gradbeno-tehnične ali družboslovne smeri, – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, – aktivno znanje uradnega jezika, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – usposobljenost za delo z računalnikom (poznavanje dela s programskimi orodji Word in Excel), – vozniški izpit B kategorije. Kratek opis nalog: – vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc, – vodenje po odloku o režijskem obratu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z opravljenim strokovnim upravnim izpitom in tisti, ki bodo izkazali reference za delovne izkušnje na področju urejanja prostora, gospodarskih javnih služb oziroma gradbeništva. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s štirimesečnim poskusnim delom. Izbran kandidat/ka bo delo opravljal/a praviloma na sedežu Občine Preddvor, Dvorski trg 10 v Preddvoru. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni Iist RS, št. 32/06-ZJU2) lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Carinski upravi RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kjer naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, s pripisom »javni natečaj – višji referent«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po odločitvi. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na Občini Preddvor, tel. 04/275-10-00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti