Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3875/07 , Stran 1001
Center za socialno delo Žalec, Mestni trg 5, 3310 Žalec, na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 30. 1. 2007 razpisuje delovno mesto: direktorja zavoda. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje tudi naslednje pogoje po 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Ur. l. RS, št. 3/07), in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alinee je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja pet let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo kandidati na Center za socialno delo Žalec, Mestni trg 5, 3310 Žalec, z oznako »za razpisno komisijo«, v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku določenim z zakonom.«

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti