Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3870/07 , Stran 997
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2), objavlja Občina Sevnica javni natečaj za prosti delovni mesti v občinski upravi: 1. Svetovalec v oddelku za gospodarstvo Občinske uprave Občine Sevnica. Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – svetovalec III, – svetovalec II, – svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za določen čas, čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu, s polnim delovnim časom. Delovne naloge: – priprava analiz, informacij, poročil in drugih gradiv s področja vseh občinskih investicij in razvoja, – izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic..) z zakonskimi določili, – sodelovanje pri pripravi razvojnih programov občine, – spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine, – pripravljanje pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, … Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – najmanj visoka izobrazba pravne smeri, – državni izpit iz javne uprave, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. 2. Svetovalec za gradbene zadeve v oddelku za okolje in prostor Občinske uprave Občine Sevnica. Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: – svetovalec III, – svetovalec II, – svetovalec I. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III. Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delovne naloge: 1. zagotavljanje vodenja evidence stavbnih zemljišč, 2. obračunavanje višine komunalnega prispevka, izdajanje ustreznih odločb, vodenje evidence o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka, 3. izdajanje lokacijskih informacij (promet z nepremičninami, parcelacije, gradnje …), 4. izdajanje potrdil, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica ter uveljavljanje predkupne pravice občine, 5. opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gradbenih zadev. 6. ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – najmanj visoka izobrazba gradbene, naravoslovne tehnične ali ekonomske smeri, – državni izpit iz javne uprave, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo iz delovne knjižice ali druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah, – potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo pristojnega sodišča ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkimi življenjepisom naj kandidatki/-ke pošljejo na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/81-61-232 pri Alenki Šintler, vodji splošne službe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti