Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3858/07 , Stran 995
Mestna občina Koper objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec – za investicije. Opis dela: opravljanje zahtevnejših del in nalog s področja občinskih investicij, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil v Samostojni investicijski službi. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – računalniška znanja, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. K prijavi z življenjepisom in navedbami o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih morajo kandidati priložiti: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopijo diplome, 2. Izjavo o znanju slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni ali fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika, 3. Izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu, 4. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu, 5. Opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ali fotokopijo delovne knjižice oziroma drugega ustreznega dokazila o delovnih izkušnjah, 6. Izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Kandidat, ki nima ustreznega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora izpite opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Koper, v njenih uradnih prostorih oziroma na terenu. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter s poskusnim delom šestih mesecev. Kandidati pošljejo pisne prijave z zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, s pripisom »Prijava na javni natečaj Višji svetovalec – za investicije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna oseba Bogdana Novak, zaposlena v kadrovski službi Mestne občine Koper, tel. št. 05/664-62-09. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti