Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 110-0007/2007 Ob-3844/07 , Stran 994
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja investicij v Oddelku za okolje in prostor. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem gradbene ali ekonomske smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – aktivno znanje angleškega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se šteje čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Za delovno mesto se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem, doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – organiziranje, vodenje in nadzor nad investicijami, – priprava razpisnih dokumentacij za pridobivanje sredstev iz ministrstev in evropskih skladov, – izvajanje postopkov javnih naročil, – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v upravnih postopkih na drugi stopnji, – priprava strokovnih predlogov s področja investicij, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ter znanje uradnega in angleškega jezika, 3. izjavo kandidata da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Rogaška Slatina pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Vodja investicij opravljal v nazivu podsekretar. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja investicij, št. 110-0007/2007» na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, Zavodu za zaposlovanje, tedniku Rogaške novice in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.rogaska@rogaska-slatina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Petra Gašparić, tel. 03/818-17-15. V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, ki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti