Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Št. 23/07 Ob-3648/07 , Stran 991
Svet Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, na podlagi sklepa 24. seje sveta z dne, 7. 2. 2007 v skladu z določili Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), Zakona o socialnem varstvu ((Ur. l. RS, št. 54/92 (56/92 – popr.), 42/94, Odl. US: U-I-137/93-24, 1/99 - ZNIDC, 41/99, 60/99, Odl. US: U-I-273/98, 36/00 ZPDZC, 54/00 - ZUOPP, 26/01, 110/02 - ZIRD, 2/04 (7/04 – popr.), 21/06, Odl. US: U-I-116/03-22, 105/06, 114/06 - ZUTPG)) in Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar (14., 29., 30., 31. in 32. člen) razpisuje prosto delovno mesto: direktorja/ice Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu in predloži program razvoja zavoda. Mandat direktorja traja 5 let in začne teči, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, z življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri, programom razvoja zavoda za mandatno obdobje, morajo kandidati poslati po pošti na naslov: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu. Zaprta ovojnica naj ima oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/ico«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti