Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2007 z dne 16. 2. 2007

Kazalo

Ob-3642/07 , Stran 989
Svet zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja organizacijske enote Osnovne šole in Vrtca. Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja organizacijske enote Osnovne šole in Vrtca Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s: 1. 53., 58., 92., 94. člen za osnovno šolo in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – UPB4) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št. 129/06), ter 40. člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB2), in sicer: 1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo, 2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v organizacijski enoti Osnovne šole in Vrtca, 3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, 4. ima pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo, 5. ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo, 6. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor, 7. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, 8. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 10. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, 11. da predloži svoj program vodenja enote Osnovne šole in enote Vrtca v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana. Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št 12/96 in 64/01) ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja OE Osnovne šole in Vrtca« pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od 8 dni, ter kandidatovim programom vodenja organizacijske enote Osnovne šole in enote Vrtca Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74, 1000 Ljubljana. Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku najkasneje 4 mesece od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti