Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

SV 50/2007 Ob-2913/07 , Stran 737
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 50/2007 z dne 30. 1. 2007, je bilo stanovanje v skupni izmeri 23,40 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Pot na Pilarno 9, Tržič, z ident. oznako stavbe 97, k.o. Tržič, stoječi na parc. št. 381/1, k.o. Tržič, last zastavitelja Mića Jurića, Pot na Pilarno 7, Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST-17/2004 z dne 15. 10. 2004, sklenjene s prodajalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist zastavnega upnika Hippa, finančne storitve, d.o.o., s sedežem v Mavčičah, Podreča 74, matična številka 1274759, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 13% ter z zapadlostjo glavnice dne 31. 10. 2010.

AAA Zlata odličnost