Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

SV 161/2007 Ob-2906/07 , Stran 737
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 161/2007 z dne 30. 1. 2007, je bila nepremičnina, podstrešno dvosobno stanovanje številka 14, z oznako C od stopnišča desno, v izmeri 52,52 m2 ter galerija v izmeri 23,50 m2, v večstanovanjskem objektu na naslovu Mladinska ulica 2, Maribor, ki stoji na parceli številka 886, katastrska občina Maribor-Grad, katere lastnik je Edvard Cibula, EMŠO 0209975500450, Zlatoličje 85, 2205 Starše, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 1. 2007, sklenjene s prodajalko Podgornik Bojano, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 65.097,64 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost