Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

SV 52/2007 Ob-2750/07 , Stran 736
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 52/2007, z dne 25. 1. 2007, je stanovanje v skupni izmeri 93,57 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 971/8 k.o. Studeno, na naslovu Češnjica 54, Železniki, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter na funkcionalnem zemljišču k tej stavbi, last zastavitelja Pavleta Krmelja, EMŠO 3005953500496, s stalnim prebivališčem Češnjica 54, Železniki, in zastaviteljice Andreje Krmelj, EMŠO 1904953505746, s stalnim prebivališčem Češnjica 54, Železniki, vsakega do 1, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 31. 8. 1995, sklenjene s prodajalko Kmetijsko gozdarsko zadrugo z.o.o. Škofja Loka, matična številka 5142202, Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.500 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost