Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

SV 35/2007 Ob-2746/07 , Stran 736
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 35/2007 z dne 25. 1. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 5 v II. nadstropju s kletjo v skupni izmeri 67 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z ident. št. 111, na naslovu Planina 37, Kranj, stoječi na parc. št. 194/1, k.o. Huje, last zastavitelja Zorana Prodanskega, Planina 74, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1. 2007, sklenjene s prodajalcem Juretom Benkovičem, Ul. Juleta Gabrovška 34, Kranj, zastavljeno v korist zastavnega upnika Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.917,62 CHF, z obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,65% letno ter z zapadlostjo glavnice na dan 31. 1. 2022.

AAA Zlata odličnost