Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

SV 52/07 Ob-2744/07 , Stran 736
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 52/07, je bilo stanovanje št. 29, v 4. nadstropju, s skupno izmero 17,10 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Alpska cesta 15, 4260 Bled, identifikacijska št. stavbe 679.ES, ki leži na parcelni št. 305/2, ki je pripisana pri vl. št. 1863 k.o. Želeče, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, katerega lastnik je zastavitelj Kruško Ali, roj. 12. 1. 1959, s stalnim prebivališčem Alpska cesta 15, Bled, skupaj s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah s pripadajočim zemljiščem, zastavljen v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, MŠ 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 83.000 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost