Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

Št. 5/2007 Ob-2457/07 , Stran 717
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Republika Slovenija, Višje sodišče v Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec: 1 delovno mesto za nedoločen čas, višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec: 5 delovnih mest za določen čas do 31. 12. 2010. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – najmanj dve leti delovnih izkušenj; – pravniški državni izpit; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Delovno področje: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli pravosodni funkcionar ter priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve ter obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje sodne prakse pravosodnega organa, – priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Višjemu sodišču v Kopru pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Izbrani kandidati, bodo delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec opravljali v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Z enim izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, petimi pa delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2010 s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Višjega sodišča v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto „višji pravosodni svetovalec - strokovni sodelavec“ na naslov: Višje sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.viskp@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje kadrovska služba sodišča na tel. 05/66-83-370.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti