Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

SV 9/07 Ob-478/07 , Stran 376
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 9/07 z dne 5. 1. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 12, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ulica talcev 34, Zagorje ob Savi, v izmeri 59,21 m2, last dolžnice Ester Križnik, EMŠO 2509967505193, stan. Cesta 9. avgusta 8d, Zagorje ob Savi, do 1, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 10. 1993 in aneksa z dne 22. 8. 1996, sklenjene z družbo ETI d.d., kot prodajalko in Ritter Eriko, EMŠO 0509936505198, in Ritter Ester, EMŠO 2509967505193, zastavljeno v korist upnika Ritter Aleksandra, EMŠO 1212958501006, stan. Cesta zmage 12a, Zagorje ob Savi, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12.200 EUR, z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost