Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

SV 978/06 Ob-477/07 , Stran 376
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 978/06 z dne 28. 12. 2006, je bila nepremičnina 022.E, stanovaje št. 22 v šesti etaži in klet št. 22, v skupni izmeri 71,79 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi s parc. št. 772/36, na naslovu Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje, vpisano v vl. št. 2822 k.o. Trbovlje, last zastaviteljice Črešnar Andreje, EMŠO 2102972505196, stan. Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje, na podlagi notarskega zapisa, sporazuma o delitvi skupnega premoženja opr. št. SV 954/06, sklenjene dne 21. 12. 2006, med Ramšak Primožem in Andrejo Črešnar, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 110.126 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost