Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5903. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007, stran 17018.

Popravek
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 109-5448/07 z dne 30. 11. 2007, se vrednosti pod bilanco C. Račun financiranja, v tabeli 1. člena, popravijo in se pravilno glasijo:
»
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov      Proračun leta
                            2007
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje             0
VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550)              0
55    ODPLAČILO DOLGA                 0
     550 Odplačila domačega dolga           0
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –386.803
     RAČUNU
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE                0
     (VII.-VIII.)
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     387.304
     IX. = -III.)
XII.   STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU      386.803
     PRET. LETA
------------------------------------------------------------
                              «
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost