Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2007 z dne 20. 7. 2007

Kazalo

3628. Popravek Sklepa o nadaljevanju postopka sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), stran 9200.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je župan Občine Jesenice izdal
P O P R A V E K
Sklepa o nadaljevanju postopka sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
1.
V Sklepu o nadaljevanju postopka sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47-2588/07 z dne 31. 5. 2007, se v preambuli navedenega sklepa navedba »s 46. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt)« spremeni tako, da se zamenja z navedbo »s 57. in 96. členom ZPNačrt«.
2.
V drugem odstavku navedenega sklepa se na koncu doda novi četrti stavek, ki se glasi: »Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev tekstualnega dela prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) zagotovi Občina Jesenice.«
3.
V navedenem sklepu se v tretjem odstavku navedba »s 50. členom ZPNačrt« spremeni tako, da se zamenja z navedbo »s 60. členom ZPNačrt«.
4.
V navedenem sklepu s v četrtem odstavku navedba »z 51. člen ZPNačrt« spremeni tako, da se zamenja z navedbo »z 59. in 61. členom ZPNačrt«.
Št. 3505-4/2007
Jesenice, dne 12. julija 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.