Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1699. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna, stran 4388.

Popravek
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 17/07 z dne 26. 2. 2007, se 7. člen popravi tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna se uporabjajo od 1. 1. 2007.«.
Št. 00700-0003-2/2007
Dobrna, dne 6. marca 2007
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.