Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 18374.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06 in 44/07) se v 1. členu za ''str. 169'' in pred vejico doda oklepaj, besedilo ''z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2007/22/ES z dne 17. aprila 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog IV in VI k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 101 z dne 18. 4. 2007, str. 11)'' pa nadomesti z besedilom ''zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2007/54/ES z dne 29. avgusta 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 226 z dne 30. 8. 2007, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/54/ES).''
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 19. januarja 2009 uskladiti vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive Komisije 2007/53/ES z dne 29. avgusta 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge III k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 226 z dne 30. 8. 2007, str. 19).
3. člen
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2007/54/ES so lahko v prometu še do 18. junija 2008.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2007
Ljubljana, dne 14. decembra 2007
EVA 2007-2711-0080
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje