Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6271. Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, stran 18365.

Na podlagi 7. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z Odločbo Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00 je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E P R O G R A M A
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006
I.
V Programu razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04, 45/06 in 70/07; v nadaljnjem besedilu: PRP) se v poglavju 8. Okvirna skupna finančna preglednica preglednica 22 spremeni tako, da se glasi:
II.
V poglavju 9.3.5 Program SAPARD se:
– v drugem odstavku besedilo »1,6 mio« nadomesti s številko »1.578.339«;
– preglednica 37 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 37: Okvirna vrednost prevzetih obveznosti SAPARD, ki se bo sofinancirala iz EKUJS
+---------------------------------------+----------------------+
|Leto                  |           €|
+---------------------------------------+----------------------+
|2005                  |       1.100.000|
+---------------------------------------+----------------------+
|2006                  |        478.339|
+---------------------------------------+----------------------+
|Skupaj                 |       1.578.339|
+---------------------------------------+----------------------+
                               «.
III.
V poglavju 9.3.6 Dopolnila k direktnim plačilom se preglednica 38 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 38: Predlagana dopolnila k direktnim plačilom iz EKUJS za Slovenijo
+---------------------------------+----------------------------+
|Leto               |              €|
+---------------------------------+----------------------------+
|2004               |         14.200.000|
+---------------------------------+----------------------------+
|2005               |         10.500.000|
+---------------------------------+----------------------------+
|2006               |          1.068.067|
+---------------------------------+----------------------------+
|Skupaj              |         25.768.067|
+---------------------------------+----------------------------+
                               «.
IV.
V poglavju 14. Ravnotežje med različnimi ukrepi podpor se:
– v sedmem odstavku beseda »skoraj« nadomesti z besedo »okoli«;
– v osmem odstavku besedilo »dobrih 0,8« nadomesti z besedilom »dobre 0,3«;
– v desetem odstavku besedilo »1,6 mio« nadomesti s številko »1.578.339«.
V.
Te spremembe so bile poslane v potrditev Komisiji dne 6. septembra 2007.
VI.
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33100-4/2007/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0164
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost