Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6250. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmartno pri Litiji na regionalni cesti R2-416, odsek 1346 in 1347, stran 18043.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) župan Občine Šmartno pri Litiji odreja
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmartno pri Litiji na regionalni cesti R2-416, odsek 1346 in 1347
I.
Župan Občine Šmartno pri Litiji odreja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmartno pri Litiji na regionalni cesti R2-416, odsek 1346 in 1347, na območju občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: OPPN).
II.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala od 7. 1. 2008 do 7. 2. 2008 in bo razgrnjena na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek OPPN lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Šmartno pri Litiji. Obravnava bo 31. 1. 2008 ob 16. uri v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
III.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki jih bodo podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Župan stališča do pripomb opredeli v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za promet, ki stališča do pripomb in predlogov odobri.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-004/2003
Šmartno pri Litiji 21. decembra 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost