Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6245. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 18031.

V skladu z Nacionalnim programom športa v RS in 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 107/06 in 24/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejel na 13. seji dne 18. 12. 2007
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se briše peta alineja.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 8. člena tako da se po novem glasi:
»Javni razpis se objavi takoj po sprejetem odloku o proračunu za naslednje leto, v Uradnem listu in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.«
3. člen
Spremeni se 10. člen tako da se po novem glasi:
»Izvajalec javnega razpisa zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih občinskih proračunskih sredstev za šport. Predlog izbora programov in delitve sredstev za izvajalce letnega programa športa oceni Strokovni svet Športne zveze Slovenj Gradec, dokončno potrdi pa komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija je petčlanska in je sestavljena iz enega predstavnika zainteresirane javnosti, enega predstavnika športa, enega predstavnika občinskega sveta in dveh predstavnikov mestne občine.«
4. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se briše prva alineja.
5. člen
Dopolni se priloga pravilnika Vsebina in pregled programov športa v Mestni občini Slovenj Gradec, in sicer točka 2.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»– obseg ur vadbe in število udeleženih po posamezni športnih panogah
+------------+------------+-----------+-----------+------------+
|      | do 10 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let |
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|      | št. v |št. | št. v |št.| št. v |št.| št. v | št.|
|      |vadbeni| ur |vadbeni|ur |vadbeni| ur|vadbeni| ur |
|      |skupini|  |skupini|  |skupini|  |skupini|  |
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|nogomet   |  15 |120 | 15  |240|  15 |280|  15 | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|rokomet   |  15 |120 | 12  |300|  12 |280|  12 | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|košarka   |  15 |120 | 12  |300|  12 |280|  12 | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|odbojka   |  15 |120 | 12  |300|  12 |280|  12 | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|kolesarjenje|    |  |    |  |  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|deskanje  |  6  |120 |  6  |180|  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|smučanje  |  6  |120 |  6  |180|  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|kick boks  |  10 |120 | 10  |180|  10 |240|  8  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|tenis    |  6  |120 |  6  |180|  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|ples    |  6  |120 |  6  |180|  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|karate   |  10 |120 | 10  |180|  10 |240|  8  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|judo    |  10 |120 | 10  |180|  10 |240|  8  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|kegljanje  |    |  |    |  |  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|konjeništvo |    |  |    |  |  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|športno   |  6  |120 |  6  |180|  6  |240|  6  | 320|
|plezanje  |    |  |    |  |    |  |    |  |
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|letalstvo  |    |  |    |  |    |  |  2  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|motokros  |    |  |    |  |  6  |240|  6  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|šah     |    |  |  8  |180|  8  |240|  8  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|bridge   |    |  |    |  |    |  |  8  | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
|orientacija |    |  |    |  |  12 |240|  12 | 320|
+------------+-------+----+-------+---+-------+---+-------+----+
5. člen
Spremeni in dopolni se točka 2.4.1 Pogoji za uvrstitev športnih panog v programe športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– spremeni se tretja alineja in se glasi:
»da sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze najmanj v dveh starostnih skupinah«
– izbriše se četrta alineja prvega odstavka
– peta alineja se spremeni in se glasi:
»da v kolektivnih športnih panogah, oziroma ekipnih tekmovanjih individualnih športnih panog mladinska ekipa tekmuje najmanj na tretji stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze«
– izbriše se šesta alineja.
6. člen
Dopolni se točka 4 Kakovostni šport
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»– obseg ur vadbe in število udeleženih po posamezni športnih panogah
+----------------------------+---------------------------------+
|              |  člani – kakovostni šport   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|              |   št.    |   št. ur   |
|              |  v vadbeni  |        |
|              |  skupini   |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|nogomet           |       15|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|rokomet           |       12|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|košarka           |       12|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|odbojka           |       12|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|kolesarjenje        |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|deskanje          |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|smučanje          |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|kick boks          |        8|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|tenis            |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|ples            |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|karate           |        8|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|judo            |        8|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|kegljanje          |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|konjeništvo         |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|športno plezanje      |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|letalstvo          |        2|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|motokros          |        6|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|šah             |        8|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|bridge           |        8|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
|orientacija         |       12|       320|
+----------------------------+----------------+----------------+
                                «
7. člen
Spremeni se točka 4.1.1. Pogoji za uvrstitev športnih panog v programe kakovostnega športa
– spremeni se tretja alineja in se glasi:
»da sodeluje v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze najmanj v dveh starostnih skupinah«
– dopolni se peta alineja in se glasi:
»da v kolektivnih športnih panogah, kjer ima nacionalna panožna športna zveza organizirane vsaj tri nivoje tekmovanja, članska ekipa tekmuje najmanj na drugi stopnji tekmovalnega sistema panožne športne zveze (I. ali II. liga)«.
8. člen
Dopolni se točka 5 Vrhunski šport
Doda se nova alineja, ki se glasi:
»– obseg ur vadbe in število udeleženih po posamezni športnih panogah
+---------------------------+----------------------------------+
|              |   člani – vrhunski šport   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|              |  št. sk.   |   št. ur   |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|nogomet          |       15|       520|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|rokomet          |       12|       520|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|košarka          |       12|       520|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|odbojka          |       12|       520|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|kolesarjenje        |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|deskanje          |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|smučanje          |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|kick boks         |        8|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|tenis           |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|ples            |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|karate           |        8|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|judo            |        8|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|kegljanje         |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|konjeništvo        |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|športno plezanje      |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|letalstvo         |        2|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|motokros          |        6|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|šah            |        8|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|bridge           |        8|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|orientacija        |       12|       480|
+---------------------------+----------------+-----------------+
                               «.
9. člen
Spremeni se točka 15.1.1 Vrednotenje na podlagi razvrstitve športov v razrede
Spremeni se tabela 2, tako da se poveča vrednost korekcijskega faktorja skupine A:
»
+----------+------------+--------+--------+--------------------+
| razred | predlog  | skupaj | razred | korekcijski faktor |
|NPŠZ MŠZŠ | Športne  | tčk  | panoge |          |
|     |  zveze  |    |    |          |
+----------+------------+    |    +---------+----------+
|(št. tčk) | (št. tčk) |    |    | skupina |skupina B |
|     |      |    |    |  A  |     |
+----------+------------+--------+--------+---------+----------+
|  5   |   15   | 17–20 |  1  |  3  |  1,5  |
+----------+------------+--------+--------+---------+----------+
|  4   |   12   | 13–16 |  2  |  2,5  |  1,25  |
+----------+------------+--------+--------+---------+----------+
|  3   |   9   | 9–12 |  3  |  2  |  1   |
+----------+------------+--------+--------+---------+----------+
|  2   |   6   | 5–8  |  4  |  1,5  |  0,75  |
+----------+------------+--------+--------+---------+----------+
|  1   |   3   | 0–5  |  5  |  1  |  0,5  |
+----------+------------+--------+--------+---------+----------+
                                «
10. člen
Spremeni se 15.1.4. točka, ki določa korektive za izračun vrednosti najema prostora, tako da glasi:
»Tabela 1 Korektivi glede na vrsto objekta
+-----------------+----------------------------+---------------+
| vrsta objekta |              | korekc. fakt. |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|Zaprti objekti  |velika telovadnica     |   2,5   |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |srednja in mala telovadnica |    2    |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |drugi pokriti objekti    |   1,5   |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|Odprti objekti  |igrišče za veliki nogomet - |    2    |
|         |veliko           |        |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |igrišče za veliki nogomet – |   1,5   |
|         |malo in srednje       |        |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |asfaltna igrišča      |   0,6   |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |smučišča – alpsko smučanje |   1,2   |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |druge površine: atletika,  |   0,6   |
|         |parkur, balinanje      |        |
+-----------------+----------------------------+---------------+
|         |igrišče za tenis      |    1    |
+-----------------+----------------------------+---------------+
                               «.
11. člen
Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Izjeme
Če se v posameznem letu zmanjša obseg sredstev za dejavnosti v letnem programu športa, se sofinanciranje posameznega kluba, društva lahko zmanjša za največ 25% nad odstotkom zmanjšanja obsega sredstev za dejavnosti v letnem programu športa glede na predhodno leto.
Klubu, društvu, ki izvaja programe tekmovalnega športa, se sredstva za dejavnost dodeljena na podlagi tega pravilnika,v posameznem letu lahko zmanjšajo največ za 25% glede na preteklo leto.«
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost