Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6238. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila »ODSEV«, stran 18024.

Na podlagi 26. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila »ODSEV« (Uradni list RS, št. 48/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 11. redni seji z dne 19. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila »ODSEV«
1. člen
Ta pravilnik ureja pravice avtorjev na njihovih delih, določa avtorske honorarje in nadomestila za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora občinskega glasila »ODSEV« ter pravila in cenik objavljanja osmrtnic in komercialnega oglaševanja v glasilu.
2. člen
(1) Avtorsko delo je individualna stvaritev s področja pisanih del (leposlovna dela), pisanja člankov, fotografska dela ter druge individualne in intelektualne storitve pri oblikovanju vsebine glasila.
(2) Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo.
(3) Avtor ima izključno pravico do priznanja avtorstva na svojem delu in ima izključno pravico odločiti, kdaj in kako bo njegovo delo prvič objavljeno.
(4) Avtorski honorar je določen za obseg uredniškega dela in lektoriranja ter avtorskih stvaritev za posamezne avtorske članke in avtorske fotografije.
(5) Višina avtorskih honorarjev je določena s sklepom Uredniškega odbora v soglasju z županom v skladu s sprejetimi sredstvi proračuna.
3. člen
(1) Odgovornemu uredniku pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 120 € neto na posamezno številko glasila.
(2) Namestniku odgovornega urednika pripada avtorski honorar pri urejanju glasila v vrednosti 100 € neto na posamezno številko glasila. V primeru odsotnosti odgovornega urednika, namestniku odgovornega urednika pripada enak honorar, kot ga prejme odgovorni urednik za svoje delo.
(3) Lektorju pripada avtorski honorar za njegovo delo pri lektoriranju glasila v višini 115 € neto na posamezno številko glasila.
4. člen
(1) Članom Uredniškega odbora pripada avtorski honorar za pisne in avtorske fotografske prispevke v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
(2) Uredniški odbor ovrednoti članke za vsako številko Glasila ODSEV posebej.
5. člen
V glasilu se ne honorirajo naslednji prispevki:
– prispevki župana, občinskega sveta, občinske uprave in njenih organov, služb, javnih podjetij in zavodov;
– prispevki državnih organov;
– prispevki poslancev in poslank;
– prispevki kulturnih, športnih, gasilskih in drugih društev;
– nenaročeni prispevki;
– prispevki, za katere se tako odloči uredniški odbor.
6. člen
Vsi drugi prispevki se honorirajo glede na razvrstitev v vrednostni razred in glede na obseg (število znakov).
7. člen
(1) Merilo za izračun honorarja za tekstovne prispevke so dolžina, kakovost in zvrst natisnjenega prispevka.
(2) Glede na obseg je prispevek razvrščen v enega od naslednjih razredov:
– razred A: znak je vreden 0,005–0,007 € neto (vestička, kratek zapis dogodka);
– razred B: znak je vreden 0,006–0,008 € neto (vest, zapis dogodka, pomembnejša informacija);
– razred C: znak je vreden 0,0066–0,0070 € neto (poročilo o pomembnem dogodku);
– razred D: znak je vreden 0,0075–0,0080 € neto (intervju, reportaža, uvodnik, strokovni članek, zahtevnejši zapis dogodka);
– razred E: znak je vreden 0,0084–0,0090 € neto (zahteven intervju, zahteven zapis občutljivega dogodka, zahteven strokovni članek, prevod).
(3) Znak pomeni del teksta brez presledkov. Osnova izračuna je tipkana vrstica (60 do 65 znakov) oziroma stran (1800 do 1950 znakov).
(4) Honorarji za slikovne prispevke znašajo od 1,25 € do 4,00 € neto. Fotografije morajo biti ob objavi podpisane z avtorjem fotografije.
(5) Cenik komercialnega oglaševanja in objavljanja osmrtnic pripravi sprejme Uredniški odbor glasila v soglasju z županom.
8. člen
Občina s člani Uredniškega odbora sklene pogodbo o delu, v kateri se upoštevajo določbe Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 in 139/06). Honorarje je potrebno izplačati do 15. dne v naslednjem mesecu po izidu glasila »ODSEV«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 1. 9. 2007 dalje.
Št. 007-0002/2007
Mokronog, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost