Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6232. Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad k Javnemu zavodu Športno rekreacijski center Tivoli, stran 18004.

Na podlagi 51. in 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55-92 – ZVDK, 13/93, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Bežigrad (Uradni list RS, št. 5/94) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli (Uradni list RS, št. 100/00) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel naslednji
S K L E P
o pripojitvi Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad k Javnemu zavodu Športno rekreacijski center Tivoli
I.
Javni zavod Športni objekti Bežigrad, s sedežem v Ljubljani, Savlje 6 (v nadaljevanju: ŠO Bežigrad), se z dnem 1. januarja 2008 pripoji k Javnemu zavodu Športno rekreacijski center Tivoli, s sedežem v Ljubljani, Celovška 25 (v nadaljevanju: ŠRC Tivoli).
Pripojitev se izvede tako, da se celotno premoženje Mestne občine Ljubljana v upravljanju ŠO Bežigrad prenese v upravljanje ŠRC Tivoli ter celotno premoženje v lasti ŠO Bežigrad prenese v last ŠRC Tivoli, ŠO Bežigrad pa s pripojitvijo preneha obstajati. ŠRC Tivoli kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bil ŠO Bežigrad.
II.
Vse pravice in obveznosti v zvezi s pripojitvijo zavoda ter druge statusne zadeve in razmerja iz prejšnje točke tega člena se uredijo v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli s sedežem v Ljubljani.
III.
Ta sklep začne veljati, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2007-9
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost