Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6222. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2008, stran 17978.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je župan Občine Križevci sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Križevci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Križevci.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, vključijo v proračun za leto 2008 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 403/07-2260
Križevci, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost