Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6219. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2008, stran 17977.

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s 179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2008
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po SIST-ISO9836, zmanjšana za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 30. 11. 2007 za območje Občine Kozje, znaša 769,99 EUR.
2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene, to je: 6,93 EUR za m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Kozje za gostoto naseljenosti 50 do 100 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 11. 2007 115,50 EUR za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 51,98 EUR za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 63,52 EUR za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča na m2 gradbene parcele v Občini Kozje znašajo na dan 30. 11. 2007 46,20 EUR.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev, ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007 (Uradni list RS, št. 18/07).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2007-11/02
Kozje, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost