Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6215. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2008, stran 17974.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 6/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 21/06), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 123/06), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 127/0 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je župan Občine Hrpelje - Kozina dne 12. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2008
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008, oziroma v obdobju januar-marec 2008, se financiranje funkcij Občine Hrpelje - Kozina ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007 in Odloka o spremembi odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2007 in začete v letu 2007. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2008 in za katere so bila v proračunu za leto 2007 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2008. Po sprejemu proračuna za leto 2008 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2008.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2008 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sklepa, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 411-117/2007-4
Hrpelje, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič-Midre l.r.

AAA Zlata odličnost