Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, stran 17974.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 8. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (UVG, št. 71/96, št. 40/97, Uradni list RS, št. 52/99, 88/00, 14/04, 60/07) se spremeni 11. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– M 80.101     Dejavnost vrtcev in predšolsko
          izobraževanje,
– M 80.102     Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– G 52.63      Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– K 70.20      Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K 74.40      Oglaševanje,
– M 80.42      Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje,
– O 92.32      Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O 92.33      Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O 92.61      Obratovanje športih objektov,
– H 55.52      Priprava in dostava hrane,
– H 55.51      Dejavnost menz.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-07/2007-002
Gorenja vas, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost