Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6181. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje, stran 17877.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 196. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 49/03, 8/04 in 52/07), se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
V 8. členu se na koncu tretjega odstavka črta besedilo », ki obratuje več kot 10 let«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Koncesionar, ki upravlja hidroelektrarno na delu vodnega telesa z zaporedno številko 49 s seznama iz nove Priloge uredbe, začne plačevati za koncesijo 1. januarja 2008 v višini 4,2% povprečne prodajne vrednosti v koledarskem letu proizvedene in v javno električno omrežje oddane elektrike.
4. člen
Za koncesionarja iz prejšnjega člena določi višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2008 Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) na podlagi podatkov o električni energiji, ki jo je v hidroelektrarni na delu vodnega telesa z zaporedno številko 49 s seznama iz nove Priloge uredbe oddal v javno električno omrežje v letu 2007.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-131/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0215
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost