Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6180. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč, stran 17876.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07) se v 1. členu v prvem odstavku tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+--------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-----+
| vrtina | kraj | občina| k.o. | parc.|  y |  x |  z | Q* |
|vodnjaka|    |    |    | štev.|   |   |   |(l/s)|
+--------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-----+
|B-2/59 |Rimske |Laško |1039- |160.S |515967|108358|246.43| 3.0 |
|    |Toplice|(99,18 |Rimske |   |   |   |   |   |
|    |    |%)   |Toplice|   |   |   |   |   |
|    |    |Sevnica|    |   |   |   |   |   |
|    |    |(0,82 |    |   |   |   |   |   |
|    |    |%)   |    |   |   |   |   |   |
+--------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-----+
|VB-4/74 |Rimske |Laško |1039- |1060 |515895|108585|221.78| 15.0|
|    |Toplice|(99,18 |Rimske |   |   |   |   |   |
|    |    |%)   |Toplice|   |   |   |   |   |
|    |    |Sevnica|    |   |   |   |   |   |
|    |    |(0,82 |    |   |   |   |   |   |
|    |    |%)   |    |   |   |   |   |   |
+--------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-----+
|VB-5/75 |Rimske |Laško |1039- |1393/1|516023|108536|225.94| 6.0 |
|    |Toplice|(99,18 |Rimske |   |   |   |   |   |
|    |    |%)   |Toplice|   |   |   |   |   |
|    |    |Sevnica|    |   |   |   |   |   |
|    |    |(0,82 |    |   |   |   |   |   |
|    |    |%)   |    |   |   |   |   |   |
+--------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-----+
|    |    |    |    |   |   |   |   | 24.0|
+--------+-------+-------+-------+------+------+------+------+-----+
* Q je največji dovoljeni trenutni odvzem v litrih na sekundo.«
2. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Koncesionar mora za koncesijsko dejavnost voditi ločeno računovodstvo, na podlagi katerega se opravlja nadzor z namenom preprečevanja s skupnim trgom nezdružljive državne pomoči oziroma nedopustnega subvencioniranja morebitnih njegovih drugih dejavnosti.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-125/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0209
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost