Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6172. Uredba o dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, stran 17858.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 70. člena in sedmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
1. člen
V Uredbi o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04 in 71/07), se v Prilogi 4 v 4. točki na koncu šeste alinee črta beseda »in« ter za sedmo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
»– opis sistema za ravnanje z okoljem in
– podatke o drugih pomembnih možnostih izvajanja ukrepov in uporabe tehnik, ki jih je vlagatelj proučil«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-119/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0198
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost