Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6168. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v mestni občini Ptuj, stran 17856.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v mestni občini Ptuj
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Drave v območju urejanja P11-C1 Staro mestno jedro – obrežje ob Dravi, zaradi urejanja voda.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Drave poteka po zemljiščih, parc. št. 1355, 1358/1, 1357/1, 1357/3, 1372/3, 1372/2 in 1374/1, k.o. Ptuj.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Drave poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-113/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0197
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                            Priloga 1

  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljiščih parc. št. 1355, 1358/1, 1357/1, 1357/3,
1372/3, 1372/2 in 1374/1, k.o. Ptuj na levem bregu reke Drave:

+--------------------+----------------------+------------------+
|    Točka    |      Y     |    X     |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     1     |    142053,38   |  566953,36   |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     2     |    142049,15   |  566950,71   |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     3     |    141971,87   |  657066,65   |
+--------------------+----------------------+------------------+
|     4     |    141975,40   |  567070,46   |
+--------------------+----------------------+------------------+

AAA Zlata odličnost