Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6144. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 17565.

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05 in 33/07), Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
1. Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v znesku 24,65 EUR/m2 stavbne parcele.
2. Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbne parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
– Cestno omrežje        7.36 EUR/m2      29,86%
– Kanalizacijsko omrežje    6,89 EUR/m2      27,95%
– Vodovodno omrežje      5,68 EUR/m2      23,04%
– Plinovodno omrežje in    4,08 EUR/m2      16,55%
– Omrežje javne        0,64 EUR/m2      2,60%.
razsvetljave
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati povprečne stroške za tisto komunalno opremo, s katero je opremljena stavbna parcela.
3. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem bodo gradili objekt.
4. Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.
5. Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
6. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-145/2007
Slovenj Gradec, dne 19. decembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost