Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6143. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 17564.

Na podlagi 23. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 18. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Mestni občini Slovenj Gradec, način poročanja in nadzora.
2. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec se določi turistična taksa v višini 10 točk. Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen
Turistična taksa je prihodek proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in se razporeja v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja turizma in letnim proračunom Mestne občine Slovenj Gradec.
5. člen
Sredstva turistične takse v višini 5 točk se namenijo za redno poslovanje Turistične pisarne Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: Turistična pisarna):
– financiranje turistično informativne dejavnosti,
– financiranje prireditev,
– turistični servis.
Turistična pisarna je dolžna vsako leto najkasneje do 31. januarja dostaviti svetu Mestne občine finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto ter finančno ovrednoteno poročilo za preteklo leto.
6. člen
Sredstva turistične takse v višini 5 točk se namenijo za organizirano predstavitev območja Mestne občine kot celote, zlasti za:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve Mestne občine kot celote,
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju Mestne občine,
– promocijo Mestne občine Slovenj Gradec.
7. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe, navedene v 27. členu zakona o spodbujanju razvoja turizma.
8. člen
Osebe, ki so navedene v členih od 23.–25. člena zakona o spodbujanju razvoja turizma, so dolžne nakazati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na posebni račun občine. Osebe, ki so navedene v členih od 23.–25. člena zakona o spodbujanju razvoja turizma, so dolžne predložiti pristojnemu davčnemu organu in upravi Mestne občine Slovenj Gradec mesečno poročilo o plačani turistični taksi do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
Poročilo mora obsegati:
– ime in naslov pravne ali fizične osebe – sobodajalca,
– nastanitvene zmogljivosti,
– število prenočitev domačih gostov,
– število prenočitev tujih gostov,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave,
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale oprostitve,
– znesek plačane turistične takse,
– obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo so pravne in fizične osebe dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imeli goste na prenočevanju ali ne. V zadnjem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja v skladu z 31. členom zakona o spodbujanju razvoja turizma pristojni davčni organ. Pravico vpogleda v predpisane evidence ima tudi pooblaščeni organ uprave mestne občine.
10. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot je navedeno v 32. členu zakona o spodbujanju razvoja turizma.
11. člen
Z objavo tega odloka, preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 82/98 z dne 4. 12. 1998).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 322-27/2007
Slovenj Gradec, dne 16. novembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti