Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6142. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 17564.

Na podlagi devetega odstavka 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/09 – ZEN, 9/07 in 18/07), prvega odstavka 7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranje najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) in sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 032-4/2007 z dne 1. 3. 2007 je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 18. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec na svojem območju določa vpliv lokacije na vrednost stanovanja zaradi določitve višine neprofitne najemnine.
2. člen
Na višino neprofitne najemnine zaradi lokacije stanovanja vplivajo merila, določena v 8. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04).
3. člen
Količniki vpliva lokacije v posameznih naseljih Mestne občine Slovenj Gradec znašajo:
– Slovenj Gradec                      1,00
– Pameče, Šmartno, Podgorje in druga
naselja izven mesta                     0,90
4. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, katerih stanovanja se nahajajo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, lahko od 1. 1. 2008 dalje iz naslova vpliva lokacije na višino najemnine zaračunavajo najemnino v skladu s tem odlokom.
5. člen
Lastniki tržnih in ostalih najemnih stanovanj, katerih stanovanja se nahajajo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in zaračunavajo najemnino v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, lahko od 1. 1. 2008 dalje iz naslova vpliva lokacije na višino najemnine zaračunavajo najemnino v skladu s tem odlokom.
6. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanja in stanovanjskih stavb iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/09 – ZEN, 9/07 in 18/07).
Vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine se izračuna po naslednji enačbi:
Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina stanovanja x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor) x količnik vpliva lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine iz 3. člena tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 352-73/2007
Slovenj Gradec, december 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost