Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6139. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, stran 17556.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03, 72/05), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 7. redni seji dne 18. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica
1. člen
Cene dnevnih programov v Vrtcu Ribnica od 1. januarja 2008 znašajo mesečno na otroka:
1. prvo starostno obdobje od 1. do 3. leta      433,44 EUR,
2. drugo starostno obdobje od 3. do 4. leta     348,07 EUR,
3. drugo starostno obdobje od 4. do 6. leta     330,77 EUR.
2. člen
Po uveljavitvi cen iz 1. člena tega sklepa se cene usklajujejo ob vsaki spremembi izhodiščne plače v RS. Ob uskladitvi cen vrtec vračuna novo izhodiščno plačo in hkrati tudi statistično ugotovljeno rast cen življenjskih potrebščin, če le-ta presega 3%.
Ob vsaki uskladitvi cen Vrtec Ribnica izdela predlog novih cen in ga predloži v soglasje občinski upravi. Vrtec začne obračunavati storitve po usklajenih cenah po pridobitvi pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ribnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en cel in največ dva cela meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo starši plačajo 50% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica, št. 01-602-1/97 z dne 22. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 19/07).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in izobesi na oglasnih deskah Vrtca Ribnica.
Št. 602-11/2007
Ribnica, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost