Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6137. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje v letu 2008, stran 17555.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/2, 127/06, 14/07) in člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Razkrižje v letu 2008
1. člen
Do sprejetja Odloka o poračunu Občine Razkrižje za leto 2008 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007, razen sredstev za naloge opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini določeni z zakonom.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so bile sprejete v proračunu občine za leto 2007.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja največ tri mesece, to je do 31. 3. 2008.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 403-04/07-2
Šafarsko, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost