Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6132. Program prodaje občinskega premoženja za leto 2008, stran 17539.

Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in Statuta Občine Log - Dragomer na 10. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
P R O G R A M P R O D A J E
občinskega premoženja za leto 2008
1. poglavje: UVODNA POJASNILA
Po 2. točki drugega odstavka 13. člena zakona o javnih financah predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi predlog programa prodaje občinskega finančnega premoženja.
V letu 2008 Občina Log - Dragomer ne predvideva prodaje kapitalskih deležev in finančnega premoženja.
 
2. poglavje: LETNI NAČRT pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2008
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli in sicer prodaje, menjave ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2008. V letu 2007 predvidene menjave in prodaje niso bile izvedene zato se v celoti prenašajo v leto 2008. V letu 2008 se predvideva nakup zemljišča za ureditve zbiralnice odpadkov, nakup zemljišča za čistilno napravo, rezervirana so tudi sredstva za nakup zemljišč za ostale potrebe Občine Log - Dragomer.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba), ter Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) (zakon).
 
Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
+--------+-----------+-----+--------+------------+-------------+--------------+
| OBČINA |UPRAVLJALEC|ŠIFRA|VELIKOST| VRSTA   | ZEMLJIŠČE  |  ZNESEK   |
| LOG- |      | K.O.|PARC./m2| RABE   | PARC. ŠT.  +--------------+
|DRAGOMER|      |   |    |      |       |   EUR   |
+--------+-----------+-----+--------+------------+-------------+--------------+
|    |      |   |    |      |       |       |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|               PRODAJA                    |
+---------+----------+----+---------+------------+-------------+--------------+
|  P1  | Občina |  |  272  |      | parc. št.  |Revalorizirano|
|     |  Log-  |  |     |      | 2025/16  | z indeksom  |
|     | Dragomer |  |     |      |       | rasti cen  |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |LOG |     |      |       | 8.385,91  |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |  |     |      |       | Površ. 272  |
|     |     |  |     |      |       |   m2    |
+---------+----------+----+---------+------------+-------------+--------------+
|  P2  | Občina |  |  93  |neplodno  | del parc.  |Revalorizirano|
|     |  Log-  |  |     |      |št. 658/12  | z indeksom  |
|     | Dragomer |  |     |      |       | rasti cen  |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |LOG |     |      |       | 7.580,09  |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |  |     |      |       |Površ. 93 m2 |
+---------+----------+----+---------+------------+-------------+--------------+
|  P3  | Občina |  |  343  |garaža,   | parc. št.  | Ocenjena  |
|     |  Log-  |  |     |dvorišče  | 627/19   | vrednost  |
|     | Dragomer |  |     |      |       |       |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |LOG |     |      |       | 15.150,00  |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |  |     |      |       | Površ. 343  |
|     |     |  |     |      |       |   m2    |
+---------+----------+----+---------+------------+-------------+--------------+
|  P4  | Občina |  |  200  |gradbena  | parc. št.  | Ocenjena  |
|     |  Log-  |  |     |parcela   | 2012/6   | vrednost  |
|     | Dragomer |  |     |      |       |       |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |LOG |     |      |       | 40.000,00  |
|     +----------+----+---------+------------+       +--------------+
|     |     |  |     |      |       | Površ. 200  |
|     |     |  |     |      |       |   m2    |
+---------+----------+----+---------+------------+-------------+--------------+
| SKUPAJ |     |  |     |      |       | 71.116,00  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|               MENJAVA                    |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
|  M1  |  Občina |    |     |     | parc.   |Revalorizirano|
|     |  Log-  |    |     |     | Št.    | z indeksom  |
|     | Dragomer |    |     |     | 596/5   | rasti cen  |
|     +-----------+-------+---------+---------+  za    +--------------+
|     |      |    |     |     | parc.   | 41.687,27  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ Št.    +--------------+
|     |      | LOG |     |     |596/10,596/1|       |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
|  M2  |  Občina |    |     |     | parc.   |Revalorizirano|
|     |  Log-  |    |     |     | Št.    | z indeksom  |
|     | Dragomer |    |     |     |2005 za   | rasti cen  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ 158/3   +--------------+
|     |      |    |     |     |      |  1539,59  |
|     +-----------+-------+---------+---------+      +--------------+
|     |      |    |     |     |      |       |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
|  M3  |  Občina |    |     |     | del    |Revalorizirano|
|     |  Log-  |    |     |     | parc.   | z indeksom  |
|     | Dragomer |    |     |     | Št.    | rasti cen  |
|     |      |    |     |     | 2022/2   |       |
|     |      |    |     |     | za del   |       |
|     |      |    |     |     | parc.   |       |
|     +-----------+-------+---------+---------+ Št.    +--------------+
|     |      |    |     |     |1303/25   |  1515,9   |
|     |      |    |     |     | in del   |       |
|     +-----------+-------+---------+---------+ parc.   +--------------+
|     |      | LOG |     |     | Št.    |       |
|     |      |    |     |     |1303/28   |       |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
|  M4  |  Občina |    |     |     | parc.   |Revalorizirano|
|     |  Log-  |    |     |     | Št.    | z indeksom  |
|     | Dragomer |    |     |     | 650/3   | rasti cen  |
|     +-----------+-------+---------+---------+  za    +--------------+
|     |      |    |     |     | parc.   | 33.913,81  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ Št.    +--------------+
|     |      |    |     |     | 2016/3   |       |
|     +-----------+-------+---------+---------+      +--------------+
|     |      | LOG |     |     |      |       |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
|  M5  |  Občina |    |     |     | del    |Revalorizirano|
|     |  Log-  |    |     |     | parc.   | z indeksom  |
|     | Dragomer |    |     |     | Št.    | rasti cen  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ 2022/2   +--------------+
|     |      |    |     |     | za del   | 11.412,73  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ parc.   +--------------+
|     |      |    |     |     | Št.    |       |
|     +-----------+-------+---------+---------+ 1880/2   +--------------+
|     |      | LOG |     |     |      |       |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
|  M6  |  Občina |    |     |     | del    |Revalorizirano|
|     |  Log-  |    |     |     | parc.   | z indeksom  |
|     | Dragomer |    |     |     | Št.    | rasti cen  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ 1367/8   +--------------+
|     |      |    |     |     | za del   | 8.000,00  |
|     +-----------+-------+---------+---------+ parc.   +--------------+
|     |      |    |     |     | Št.    |       |
|     +-----------+-------+---------+---------+ 2025/7   +--------------+
|     |      | LOG |     |     |      |       |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+
| SKUPAJ |      |    |     |     |      | 98.069,30  |
+---------+-----------+-------+---------+---------+------------+--------------+

+--------------------------------------------------------------+
|              ODKUPI              |
+--------+----+-----+----+-----+------------------+------------+
|  O1  |  |   |  |   |  Odkup     | površina |
|    |  |   |  |   | zemljišč za   |  znaša  |
|    +----+-----+----+-----+  potrebe    +------------+
|    |  |   |  |   | čistilne    | ocenjena |
|    |  |   |  |   |  naprave    | vrednost |
|    +----+-----+----+-----+         +------------+
|    |  |   |  |   |         | 50.000,00 |
+--------+----+-----+----+-----+------------------+------------+
|  O2  |  |   |  |   |  Odkup     | površina |
|    |  |   |  |   | zemljišč za   |  znaša  |
|    +----+-----+----+-----+  potrebe    +------------+
|    |  |   |  |   |izgradnje/ureditve| ocenjena |
|    |  |   |  |   | zbiralnice    | vrednost |
|    +----+-----+----+-----+ odpadkov    +------------+
|    |  |   |  |   |         | 50.000,00 |
+--------+----+-----+----+-----+------------------+------------+
|  O3  |  |   |  |   |  Odkup     | površina |
|    |  |   |  |   | zemljišč za   |  znaša  |
|    +----+-----+----+-----+  potrebe    +------------+
|    |  |   |  |   | Občine Log-   | ocenjena |
|    |  |   |  |   | Dragomer    | vrednost |
|    +----+-----+----+-----+         +------------+
|    |  |   |  |   |         | 131.551,00 |
+--------+----+-----+----+-----+------------------+------------+
| SKUPAJ |  |   |  |   |         | 231.551,00 |
+--------+----+-----+----+-----+------------------+------------+
Program prodaje občinskega premoženja za leto 2008 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2008.
Program prodaje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2007
Dragomer, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost