Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku Občine Črna na Koroškem, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem, stran 17512.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 12. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku Občine Črna na Koroškem, priznanjih in nagradi Občine Črna na Koroškem
1. člen
Spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
»Ob praznovanju občinskega praznika se na slavnostni seji sestane Občinski svet Občine Črna na Koroškem.«.
2. člen
Spremeni se 4. člen tako, da se glasi:
»Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem se podelijo nagrada in priznanja Občine Črna na Koroškem.«.
3. člen
Spremeni se 14. člen tako, da se glasi:
»Za izjemne dosežke se nagrada Občine Črna na Koroškem lahko podeli tudi izven redne podelitve ob občinskem prazniku.
Izjemni dosežki so:
– uvrstitev med prvih deset na olimpijskih igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu ipd.,
– dosežki na področju kulture mednarodne vrednosti,
– dosežki na področju gospodarstva in raziskav mednarodne vrednosti,
– dosežki na humanitarnem področju, ki bistveno pomagajo prizadetim.«.
4. člen
V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot kriterij za podelitev priznanj se upoštevajo leta delovanja kandidata v klubu, društvu ali drugi neprofesionalni organizaciji.
Leta delovanja kot član:
– od 10 do 15 let – bronasti grb,
– od 15 do 20 let – srebrni grb,
– več kot 20 let – zlati grb.
Leta delovanja kot predsednik kluba, društva ali na drugi zelo izpostavljeni funkciji:
– od 5 do 10 let – bronasti grb,
– od 10 do 15 let – srebrni grb,
– več kot 15 let – zlati grb.«.
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Kandidat, ki je že dobil priznanje Občine Črna na Koroškem, ne more za isto področje aktivnega delovanja dobiti novega priznanja pred potekom petih let.
V primeru, da kandidat zavrne nagrado oziroma priznanje Občine Črna na Koroškem, je moratorij ponovnega predlaganja pet let.
Komisija za nagrade in priznanja obravnava samo vloge oziroma kandidature iz razpisa tekočega leta.
V kandidaturi je potrebno natančno navesti vse osebne podatke ter podatke o tem kdaj, kje in kako je kandidat deloval.
Priznanja Občine Črna na Koroškem se načeloma podeljujejo za prostovoljno in neprofesionalno delovanje na vseh področjih življenja.«.
6. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 094-0002/2007
Črna na Koroškem, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost