Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6108. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2008, stran 17500.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je župan Občine Bistrica ob Sotli dne 21. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008, oziroma do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007 (Uradni list RS, št. 28/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007, to je do višine 289.629,61 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-0011/2007
Bistrica ob Sotli, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost