Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6101. Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, stran 17483.

Na podlagi 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US in 93/05 – ZVMS) in tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) objavlja minister za okolje in prostor
S E Z N A M S T A N D A R D O V,
ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
I.
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|  Oznaka  |Naslov standarda |Naslov standarda | Referenčni |
| slovenskega |    v    |    v    |standard(3) |
| standarda(1)|  slovenskem  |angleškem jeziku |      |
|       |  jeziku(2)  |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD: OSNOVE PROJEKTIRANJA KONSTRUKCIJ           |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1990 |Evrokod – Osnove |Eurocode – Basis |EN 1990   |
|(4)     |projektiranja  |of structural  |      |
|       |         |design      |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN   |Evrokod – Osnove |Eurocode – Basis |EN 1990/A1 |
|1990/A1   |projektiranja  |of structural  |      |
|       |         |design      |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 1: VPLIVI NA KONSTRUKCIJE               |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-1 |
|1-1(4)    |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |1. del: Splošni |Part 1-1:    |      |
|       |vplivi-Gostote, |General actions |      |
|       |lastna teža,   |– Densities,   |      |
|       |koristne obtežbe |self-weight,   |      |
|       |stavb      |imposed loads  |      |
|       |         |for buildings  |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-2 |
|1-2(4)    |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |2. del: Splošni |Part 1-2:    |      |
|       |vplivi-Vplivi  |General actions |      |
|       |požara na    |– Actions on   |      |
|       |konstrukcije   |structures    |      |
|       |         |exposed to fire |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-3 |
|1-3(4)    |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |3. del: Splošni |Part 1-3:    |      |
|       |vplivi-Obtežba  |General actions |      |
|       |snega      |– Snow loads   |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-4 |
|1-4(4)    |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |4. del: Splošni |Part 1-4:    |      |
|       |vplivi-Vplivi  |General actions |      |
|       |vetra      |– Wind loads   |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-5 |
|1-5     |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |5. del: Splošni |Part 1-5:    |      |
|       |vplivi-Toplotni |General actions |      |
|       |vplivi      |– Thermal    |      |
|       |         |actions     |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-6 |
|1-6     |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |6. del: Splošni |Part 1-6:    |      |
|       |vplivi-Vplivi  |General actions |      |
|       |med gradnjo   |– Actions during |      |
|       |         |execution    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-1-7 |
|1-7     |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-1- |structures –   |      |
|       |7. del: Splošni |Part 1- 7:    |      |
|       |vplivi-Nezgodni |General actions |      |
|       |vplivi      |– Accidental   |      |
|       |         |actions     |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-2  |
|2      |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-2. |structures –   |      |
|       |del: Prometna  |Part 2: Traffic |      |
|       |obtežba mostov  |loads on bridges |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-3  |
|3      |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-3. |structures –   |      |
|       |del: Vpliv    |Part 3: Actions |      |
|       |žerjavov in   |induced by    |      |
|       |drugih strojev  |cranes and    |      |
|       |         |machinery    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1991-|Evrokod 1:    |Eurocode 1:   |EN 1991-4  |
|4      |Vplivi na    |Actions on    |      |
|       |konstrukcije-4. |structures –   |      |
|       |del: Silosi in  |Part 4: Silos  |      |
|       |rezervoarji   |and tanks    |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 2: PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJ        |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1992-|Evrokod 2:    |Eurocode 2:   |EN 1992-1-1 |
|1-1(4)    |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |betonskih    |concrete     |      |
|       |konstrukcij – 1- |structures –   |      |
|       |1. del: Splošna |Part 1-1:    |      |
|       |pravila in    |General rules  |      |
|       |pravila za    |and rules for  |      |
|       |stavbe      |buildings    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1992-|Evrokod 2:    |Eurocode 2:   |EN 1992-1-2 |
|1-2(4)    |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |betonskih    |concrete     |      |
|       |konstrukcij – 1- |structures –   |      |
|       |2. del:     |Part 1-2:    |      |
|       |Projektiranje  |General rules – |      |
|       |požarnovarnih  |Structural fire |      |
|       |konstrukcij   |design      |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1992-|Evrokod 2:    |Eurocode 2:   |EN 1992-2  |
|2      |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |betonskih    |concrete     |      |
|       |konstrukcij – 2. |structures –   |      |
|       |del: Betonski  |Part 2: Concrete |      |
|       |mostovi –    |bridges – Design |      |
|       |Projektiranje in |and detailing  |      |
|       |pravila za    |rules      |      |
|       |konstruiranje  |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1992-|Evrokod 2:    |Eurocode 2 –   |EN 1992-3  |
|3      |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |betonskih    |concrete     |      |
|       |konstrukcij – 3. |structures –   |      |
|       |del:       |Part 3: Liquid  |      |
|       |Zadrževalniki  |retaining and  |      |
|       |tekočin     |containment   |      |
|       |         |structures    |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 3: PROJEKTIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ         |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-1 |
|1-1(4)    |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-1:    |      |
|       |1. del: Splošna |General rules  |      |
|       |pravila in    |and rules for  |      |
|       |pravila za    |buildings    |      |
|       |stavbe      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1- |
|1-1/AC(5)  |Projektiranje  |Design of steel |1/AC    |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-1:    |      |
|       |1. del: Splošna |General rules  |      |
|       |pravila in    |and rules for  |      |
|       |pravila za    |buildings    |      |
|       |stavbe      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-2 |
|1-2(4)    |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-2:    |      |
|       |2. del: Splošna |General rules – |      |
|       |pravila –    |Structural fire |      |
|       |Požarnoodporno  |design      |      |
|       |projektiranje  |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1- |
|1-2/AC(5)  |Projektiranje  |Design of steel |2/AC    |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-2:    |      |
|       |2. del: Splošna |General rules – |      |
|       |pravila –    |Structural fire |      |
|       |Požarnoodporno  |design      |      |
|       |projektiranje  |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-3 |
|1-3     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-3:    |      |
|       |3. del: Splošna |General rules – |      |
|       |pravila –    |Supplementary  |      |
|       |Dodatna pravila |rules for cold- |      |
|       |za        |formed members  |      |
|       |hladnooblikovane |and sheeting   |      |
|       |tankostenske   |         |      |
|       |profile in    |         |      |
|       |pločevine    |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-4 |
|1-4     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-4:    |      |
|       |4. del: Splošna |General rules – |      |
|       |pravila –    |Supplementary  |      |
|       |Dodatna pravila |rules for    |      |
|       |za nerjavna   |stainless steels |      |
|       |jekla      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-5 |
|1-5     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-5: Plated |      |
|       |5. del:     |structural    |      |
|       |Ploščevinasti  |elements     |      |
|       |konstrukcijski  |         |      |
|       |elementi     |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-6 |
|1-6     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-6:    |      |
|       |6. del: Trdnost |Strenght and   |      |
|       |in stabilnost  |Stability of   |      |
|       |lupinastih    |Shell Structures |      |
|       |konstrukcij   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-7 |
|1-7     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-7: Plated |      |
|       |7. del:     |structures    |      |
|       |Pločevinasti   |subject to out  |      |
|       |konstrukcijski  |of plane loading |      |
|       |del obremenjen s |         |      |
|       |prečno obtežbo  |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-8 |
|1-8(4)    |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-8: Design |      |
|       |8. del:     |of joints    |      |
|       |Projektiranje  |         |      |
|       |spojev      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1- |
|1-8/AC(5)  |Projektiranje  |Design of steel |8/AC    |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-8: Design |      |
|       |8. del:     |of joints    |      |
|       |Projektiranje  |         |      |
|       |spojev      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-9 |
|1-9(4)    |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-9:    |      |
|       |9. del:     |Fatigue     |      |
|       |Utrujanje    |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1- |
|1-9/AC(5)  |Projektiranje  |Design of steel |9/AC    |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-9:    |      |
|       |9. del:     |Fatigue     |      |
|       |Utrujanje    |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-10|
|1-10(4)   |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-10:    |      |
|       |10. del: Izbira |Material     |      |
|       |kakovosti jekla |toughness and  |      |
|       |glede na     |through-     |      |
|       |žilavost in   |thickness    |      |
|       |lamelarni lom  |propereties   |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1- |
|1-10/AC(5)  |Projektiranje  |Design of steel |10/AC    |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-10:    |      |
|       |10. del: Izbira |Material     |      |
|       |kakovosti jekla |toughness and  |      |
|       |glede na     |through-     |      |
|       |žilavost in   |thickness    |      |
|       |lamelarni lom  |propereties   |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-11|
|1-11     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-11:    |      |
|       |11. del:     |Design of    |      |
|       |Projektiranje  |structures with |      |
|       |konstrukcij z  |tension     |      |
|       |nateznimi    |components    |      |
|       |komponentami   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-1-12|
|1-12     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-12:    |      |
|       |12. del: Dodatna |Additional rules |      |
|       |pravila za    |for the     |      |
|       |razširitev    |extension of EN |      |
|       |uporabe EN 1933 |1993 up to steel |      |
|       |za jekla do   |grades S 700   |      |
|       |trdnosti S 700  |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-2  |
|2      |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 2. |Part 2: Steel  |      |
|       |del: Jekleni   |Bridges     |      |
|       |mostovi     |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-3-1 |
|3-1     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 3- |Part 3-1:    |      |
|       |1. del: Stolpi, |Towers, masts  |      |
|       |jambori in    |and chimneys –  |      |
|       |dimniki – Stolpi |Towers and masts |      |
|       |in jambori    |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-3-2 |
|3-2     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 3- |Part 3-2:    |      |
|       |2. del: Stolpi, |Towers, masts  |      |
|       |jambori in    |and chimneys –  |      |
|       |dimniki –    |Chimneys     |      |
|       |Dimniki     |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-4-1 |
|4-1     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 4- |Part 4-1: Silos |      |
|       |1. del: Silosi  |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-4-2 |
|4-2     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 4- |Part 4-2: Tanks |      |
|       |2. del:     |         |      |
|       |Rezervoarji   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-4-3 |
|4-3     |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 4- |Part 4-3:    |      |
|       |3. del: Cevovodi |Pipelines    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-5  |
|5      |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 5. |Part 5: Piling  |      |
|       |del: Pilotiranje |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1993-|Evrokod 3:    |Eurocode 3:   |EN 1993-6  |
|6      |Projektiranje  |Design of steel |      |
|       |jeklenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 6. |Part 6: Crane  |      |
|       |del: Žerjavne  |supporting    |      |
|       |proge      |structures    |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 4: PROJEKTIRANJE SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ        |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1994-|Evrokod 4:    |Eurocode 4:   |EN 1994-1-1 |
|1-1(4)    |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |sovprežnih    |composite steel |      |
|       |konstrukcij iz  |and concrete   |      |
|       |jekla in betona |structures –   |      |
|       |– 1-1. del:   |Part 1-1:    |      |
|       |Splošna pravila |General rules  |      |
|       |in pravila za  |and rules for  |      |
|       |stavbe      |buildings    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1994-|Evrokod 4:    |Eurocode 4:   |EN 1994-1-2 |
|1-2(4)    |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |sovprežnih    |composite steel |      |
|       |konstrukcij iz  |and concrete   |      |
|       |jekla in betona |structures –   |      |
|       |– 1-2. del:   |Part 1-2:    |      |
|       |Splošna pravila |General rules – |      |
|       |– Požarnoodporno |Structural fire |      |
|       |projektiranje  |design      |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1994-|Evrokod 4:    |Eurocode 4:   |EN 1994-2  |
|2      |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |sovprežnih    |composite steel |      |
|       |konstrukcij iz  |and concrete   |      |
|       |jekla in betona |structures –   |      |
|       |– 2. del:    |Part 2: General |      |
|       |Splošna pravila |rules and rules |      |
|       |in pravila za  |for bridges   |      |
|       |mostove     |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 5: PROJEKTIRANJE LESENIH KONSTRUKCIJ         |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1995-|Evrokod 5:    |Eurocode 5:   |EN 1995-1-1 |
|1-1(4)    |Projektiranje  |Design of timber |      |
|       |lesenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-1:    |      |
|       |1. del: Splošna |General rules  |      |
|       |pravila in    |and rules for  |      |
|       |pravila za    |buildings    |      |
|       |stavbe      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1995-|Evrokod 5:    |Eurocode 5:   |EN 1995-1- |
|1-1/AC(5)  |Projektiranje  |Design of timber |1/AC    |
|       |lesenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-1:    |      |
|       |1. del: Splošna |General rules  |      |
|       |pravila in    |and rules for  |      |
|       |pravila za    |buildings    |      |
|       |stavbe      |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1995-|Evrokod 5:    |Eurocode 5:   |EN 1995-1-2 |
|1-2(4)    |Projektiranje  |Design of timber |      |
|       |lesenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-2:    |      |
|       |2. del: Splošna |General rules – |      |
|       |pravila –    |Structural fire |      |
|       |Projektiranje  |design      |      |
|       |požarnovarnih  |         |      |
|       |konstrukcij   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1995-|Evrokod 5:    |Eurocode 5:   |EN 1995-1- |
|1-2/AC(5)  |Projektiranje  |Design of timber |2/AC    |
|       |lesenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 1- |Part 1-2:    |      |
|       |2. del: Splošna |General rules – |      |
|       |pravila –    |Structural fire |      |
|       |Projektiranje  |design      |      |
|       |požarnovarnih  |         |      |
|       |konstrukcij   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1995-|Evrokod 5:    |Eurocode 5:   |EN 1995-2  |
|2      |Projektiranje  |Design of timber |      |
|       |lesenih     |structures –   |      |
|       |konstrukcij – 2. |Part 2: Bridges |      |
|       |del: Mostovi   |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 6: PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJ         |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1996-|Evrokod 6:    |Eurocode 6:   |EN 1996-1-1 |
|1-1     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |zidanih     |masonry     |      |
|       |konstrukcij – 1- |structures –   |      |
|       |1.del: Pravila  |Part 1-1:    |      |
|       |za armirano in  |General rules  |      |
|       |nearmirano    |for reinforced  |      |
|       |zidovje     |and unreinforced |      |
|       |         |masonry     |      |
|       |         |structures    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1996-|Evrokod 6:    |Eurocode 6:   |EN 1996-1-2 |
|1-2     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |zidanih     |masonry     |      |
|       |konstrukcij – 1- |structures –   |      |
|       |2. del: Splošna |Part 1-2:    |      |
|       |pravila –    |General rules – |      |
|       |Požarnoodporno  |Structural fire |      |
|       |projektiranje  |design      |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1996-|Evrokod 6:    |Eurocode 6:   |EN 1996-2  |
|2      |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |zidanih     |masonry     |      |
|       |konstrukcij – 2. |structures –   |      |
|       |del:       |Part 2: Design  |      |
|       |Projektiranje z |considerations, |      |
|       |upoštevanjem   |selection of   |      |
|       |izbire      |materials and  |      |
|       |materialov in  |execution of   |      |
|       |izvedba zidovja |masonry     |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1996-|Evrokod 6:    |Eurocode 6:   |EN 1996-3  |
|3      |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |zidanih     |masonry     |      |
|       |konstrukcij – 3. |structures –   |      |
|       |del:       |Part 3:     |      |
|       |Poenostavljene  |Simplified    |      |
|       |računske metode |calculation   |      |
|       |za nearmirane  |methods for   |      |
|       |zidane      |unreinforced   |      |
|       |konstrukcije   |masonry     |      |
|       |         |structures    |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 7: GEOTEHNIČNO PROJEKTIRANJE             |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1997-|Evrokod 7:    |Eurocode 7:   |EN 1997-1  |
|1(4)     |Geotehnično   |Geotechnical   |      |
|       |projektiranje – |design – Part 1: |      |
|       |1. del: Splošna |General rules  |      |
|       |pravila     |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1997-|Evrokod 7:    |Eurocode 7:   |EN 1997-2  |
|2      |Geotehnično   |Geotechnical   |      |
|       |projektiranje – |design – Part 2: |      |
|       |2. del:     |Ground      |      |
|       |Preiskovanje in |investigation  |      |
|       |preskušanje tal |and testing   |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 8: PROJEKTIRANJE POTRESNOODPORNIH KONSTRUKCIJ     |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1998-|Evrokod 8:    |Eurocode 8:   |EN 1998-1  |
|1(4)     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |potresnoodpornih |structures for  |      |
|       |konstrukcij –  |earthquake    |      |
|       |1.del: Splošna  |resistance –   |      |
|       |pravila,     |Part 1: General |      |
|       |potresni vplivi |rules, seismic  |      |
|       |in pravila za  |actions and   |      |
|       |stavbe      |rules for    |      |
|       |         |buildings    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1998-|Evrokod 8:    |Eurocode 8:   |EN 1998-2  |
|2(4)     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |konstrukcij na  |structures for  |      |
|       |potresnih    |earthquake    |      |
|       |področjih –   |resistance –   |      |
|       |2.del: Mostovi  |Part 2: Bridges |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1998-|Evrokod 8:    |Eurocode 8:   |EN 1998-3  |
|3(4)     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |potresnoodpornih |structures for  |      |
|       |konstrukcij –  |earthquake    |      |
|       |3.del: Ocena in |resistance –   |      |
|       |prenova stavb  |Part 3:     |      |
|       |         |Assessment and  |      |
|       |         |retrofitting of |      |
|       |         |buildings    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1998-|Evrokod 8:    |Eurocode 8:   |EN 1998-4  |
|4(4)     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |potresnoodpornih |structures for  |      |
|       |konstrukcij –  |earthquake    |      |
|       |4.del: Silosi,  |resistance –   |      |
|       |rezervoarji in  |Part 4: Silos,  |      |
|       |cevovodi     |tanks and    |      |
|       |         |pipelines    |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1998-|Evrokod 8:    |Eurocode 8:   |EN 1998-5  |
|5(4)     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |potresnoodpornih |structures for  |      |
|       |konstrukcij – 5. |earthquake    |      |
|       |del: Temelji,  |resistance –   |      |
|       |oporne      |Part 5:     |      |
|       |konstrukcije in |Foundations,   |      |
|       |geotehnični   |retaining    |      |
|       |vidiki      |structures and  |      |
|       |         |geotechnical   |      |
|       |         |aspects     |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1998-|Evrokod 8:    |Eurocode 8:   |EN 1998-6  |
|6(4)     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |potresnoodpornih |structures for  |      |
|       |konstrukcij – 6. |earthquake    |      |
|       |del: Stolpi,   |resistance –   |      |
|       |jambori, dimniki |Part 6: Towers, |      |
|       |         |masts and    |      |
|       |         |chimneys     |      |
+--------------------------------------------------------------+
|EVROKOD 9: PROJEKTIRANJE ALUMINIJSKIH KONSTRUKCIJ       |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1999-|Evrokod 9:    |Eurocode 9:   |EN 1999-1-1 |
|1-1     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |konstrukcij iz  |aluminium    |      |
|       |aluminijevih   |structures –   |      |
|       |zlitin – 1-1.  |Part 1-1:    |      |
|       |del: Splošna   |General     |      |
|       |pravila za    |structural rules |      |
|       |konstrukcije   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1999-|Evrokod 9:    |Eurocode 9:   |EN 1999-1-2 |
|1-2     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |konstrukcij iz  |aluminium    |      |
|       |aluminijevih   |structures –   |      |
|       |zlitin – 1-2.  |Part 1-2:    |      |
|       |del:       |Structural fire |      |
|       |Projektiranje  |design      |      |
|       |požarnovarnih  |         |      |
|       |konstrukcij   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1999-|Evrokod 9:    |Eurocode 9:   |EN 1999-1-3 |
|1-3     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |konstrukcij iz  |aluminium    |      |
|       |aluminijevih   |structures –   |      |
|       |zlitin – 1-3.  |Part 1-3:    |      |
|       |del:       |Structures    |      |
|       |Konstrukcije   |susceptible to  |      |
|       |občutljive na  |fatigue     |      |
|       |utrujanje    |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1999-|Evrokod 9:    |Eurocode 9:   |EN 1999-1-4 |
|1-4     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |konstrukcij iz  |aluminium    |      |
|       |aluminijevih   |structures –   |      |
|       |zlitin – 1-4.  |Part 1-4: Cold- |      |
|       |del: Hladno   |formed      |      |
|       |oblikovane    |structural    |      |
|       |konstrukcijske  |sheeting     |      |
|       |pločevine    |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
|SIST EN 1999-|Evrokod 9:    |Eurocode 9:   |EN 1999-1-5 |
|1-5     |Projektiranje  |Design of    |      |
|       |konstrukcij iz  |aluminium    |      |
|       |aluminijevih   |structures –   |      |
|       |zlitin – 1-5.  |Part 1-5: Shell |      |
|       |del: Lupinaste  |structures    |      |
|       |konstrukcije   |         |      |
+-------------+-----------------+-----------------+------------+
(1)      Oznaka slovenskega standarda je standardizirana
       referenčna oznaka standarda, sestavljena iz
       oznake za slovenski standard (SIST) ter oznake
       in številke privzetega standarda (EN).
(2)      Naslov standarda v slovenskem jeziku iz
       uradnega glasila nacionalnega organa za
       standarde
(3)      Referenčni standard (EN)
(4)      Sprejet nacionalni dodatek k standardu
(5)      Popravek standarda
II.
Ta seznam nadomešča Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 114/05).
III.
Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35102-22/2007
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-2511-0222
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost