Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6100. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2001–2010), stran 17482.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2001–2010)
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2001–2010) (Uradni list RS, št. 85/03) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vrbovec za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 337.830 m3, od tega 248.650 m3 iglavcev in 89.180 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.180,47 ha,
– nega drogovnjaka na površini 91,26 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 276,70 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 1.000 tulci, vzdrževanje 700 tulcev, zaščita 100 debel dreves pred obgrizenjem in luplenjem, zaščita z 3.870 m ograje ter vzdrževanje 28.880 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 2.700 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 5,00 ha, vzdrževanje travinj letno na površini 17,50 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 80 delovnih dni ter postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 6 delovnih dni.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrbovec (2001–2010) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-3/2001/18
Ljubljana, dne 13. decembra 2007
EVA 2007-2311-0146
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost