Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6097. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 17470.

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 68/07) se v obrazcu davčnega obračuna akontacije dohodnine iz dohodka iz dejavnosti, ki je Priloga 1 pravilnika in njegov sestavni del, pod zaporedno številko 3 besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(vsota 3.1 do 3.4)«.
2. člen
V metodologiji za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 pravilnika in njegov sestavni del, se pod zaporedno številko 20 na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
»Zavezanec, ki za dohodke iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2, lahko izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti po posebej izračunani povprečni stopnji. V tem primeru izračuna povprečno stopnjo v Tabeli B iz Priloge 13a.«.
3. člen
Obrazec, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 11 pravilnika in njegov sestavni del, se nadomesti z novim obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Za obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 13 pravilnika in njegov sestavni del, in se nadomesti z novim obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, priloga in sestavni del tega pravilnika, se doda obrazec, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 13a in sestavni del pravilnika.
5. člen
Obrazec, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, Priloga 14 pravilnika in njegov sestavni del, se nadomesti z novim obrazcem, ki je, skupaj z metodologijo za izpolnjevanje, priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-162/2007/
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0198
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost