Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6092. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 17439.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03 in 117/05) se v Prilogah 1, 3, 5, 7 in 9 v glavi besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »v eurih, brez centov«.
V Prilogah 1, 3, 5, 7 in 9 se v zadnjem odstavku besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)«.
2. člen
V Prilogah 1, 3, 5, 7 in 9 se besedilo »Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev« nadomesti z besedilom »Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev«.
3. člen
V Prilogah 1, 3, 5, 7 in 9 se besedilo »Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev« nadomesti z besedilom »Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev«.
4. člen
V Prilogah 1, 3, 5, 7 in 9 se besedilo »Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev« nadomesti z besedilom »Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev«.
5. člen
V Prilogah 1, 3, 5, 7 in 9 se besedilo »Dolgoročne kapitalske naložbe« nadomesti z besedilom »Dolgoročne finančne naložbe«.
6. člen
V Prilogah 2, 4, 6, 8 in 10 se besedilo »sedanje vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev« nadomesti z besedilom »sedanje vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev«.
7. člen
V Prilogah 2, 4, 6, 8 in 10 se besedilo »nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev« nadomesti z besedilom »nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev«.
8. člen
V Prilogah 2, 4, 6, 8 in 10 se besedilo »popravka nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev« nadomesti z besedilom »popravka vrednosti neopredmetenih sredstev«.
9. člen
V Prilogah 2, 4, 6, 8 in 10 se besedilo »dolgoročnih kapitalskih naložb« nadomesti z besedilom »dolgoročnih finančnih naložb«.
10. člen
V tretjem odstavku 21. člena se besedilo »50 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »40 tisoč eurov«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4-9/2007/1
Ljubljana, dne 5. decembra 2007
EVA 2007-1611-0209
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost